Az Ön kosara üres!

Elállás joga, áruk cseréje, visszavétele

A vásárlástól való elállás joga

 

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mail üzenetben vagy telefonon. Figyelem, a kiszállítás előtti elállás kérelmének figyelembevételéhez a mi levelező programunkba való beérkezés tényleges idejét tudjuk értelemszerűen elfogadni és nem a levél feladásáét! Természetesen kiszállítás előtti elállásnak minősül az is, ha a megrendelt terméket nem tudjuk valójában éppen szállítani és annak érkezése ésszerűtlenül hosszú időt venne igénybe. Ekkor is foganatosítható az elállás joga, illetve a rendelés módosítása kérhető. A kiszállítást megelőző elállás esetében a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli!

 

 

Vevő a termék kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül avagy ha a termék több tételből vagy darabból áll, akkor az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvételétől számított (14) napon belül a jelen Szerződéstől indokolás nélkül elállhat. Az ellálásra az Eladó a 45/2014. (II.26.) számú Kormány rendelet 2. számú mellékletében megadott mintát alkalmazza, amely a jelen szerződés végén található. Az elállásra a Vevő akkor jogosult, amennyiben a terméket nem használta.

 

Amennyiben Ön, mint vásárló, a PTK szerint FOGYASZTÓnak minősül, 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő az ( attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.).

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a lenti címre:

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

 

 Ekkor a vevő viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (például postaköltség). Kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén tudjuk a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás és/vagy a termék sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik. A terméket kérjük az alábbi címre küldjék vissza:

NYÚLCIPŐBOLT

1023 BUDAPEST

LAJOS UTCA 37.

 

A cserével és visszaküldéssel kapcsolatos költséget a vásárló köteles viselni.

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt